KALİTE POLİTİKASI

MAVSAN olarak üretim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken ;

ISO 9001:2015 Kalite Sistem gerekleri, Güvenlik Gerekleri ve müşteriye özgü gereklere uyum göstermek,

Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerini açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,

Yasal şartlara tam uymayı,

Risk tabanlı düşünceyi tüm proseslerimizde uygulamayı,

Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan hatalarımızı ve sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,

2014/68 AT PED Kapsamında üretilen ürünlerin yönetmelik şartlarını sağlaması, bunun sürdürülmesi,

Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,

Tesisimizdeki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,

Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,

Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı, taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenecektir.

 

GENEL MÜDÜR

Murat YEŞİLBAŞ